Koszyk:Produktów w koszyku: 0

Produkty

produkty

Wagi do towarów paczkowanych

Kontrola  masy  towarów  sprzedawanych  w  zamkniętych  opakowaniach  i  oznaczonych  co do  masy  lub  objętości  jest  uregulowana  ustawą  o  towarach paczkowanych.

Ustawa nakłada na paczkującego obowiązek wykonywania kontroli wg dopuszczonych metod, przy użyciu przyrządów spełniających określone wymagania metrologiczne. W szczególności producent zobowiązany jest do kontroli wartości średniej masy netto oraz ilości sztuk wadliwych w każdej partii towaru.

Pomiar masy netto powinien być wykonywany przy użyciu zalegalizowanych wag o dokładności dostosowanej do nominalnej masy netto paczkowanego towaru (Qn).

Do przeliczania wyników oferujemy program komputerowy TP posiadający wszystkie potrzebne opcje kontroli partii towarów:

 • kontrolę niszczącą i nieniszczącą (zgodną z metodą referencyjną)
 • kontrolę uproszczoną (zgodną z metodą referencyjną)
 • kontrolę pełną (zgodną z ustawą)
 • kontrolę do celów wewnętrznych producenta (niezapewniającą zgodności z ustawą)

Pomiar objętości jest wykonywany przez przeliczenie masy na objętość. Program posiada opcję dla opakowań o zmieniającej się tarze, np. opakowań szklanych.

Program TP umożliwia równoczesną pracę wielu wag na kilku liniach produkcyjnych. Obsługujący wagi otrzymują komunikaty o stanie kontroli oraz sygnały optyczne i akustyczne wyznaczające momenty wykonania kolejnych pomiarów.

Dla Klientów, którzy nie są zdecydowani wdrażać sytemu komputerowego oferujemy podręczny  zestaw kontrolny składający się z wagi i drukarki, na której drukowany jest raport z kontroli.  W przyszłości, w przypadku pojawienia się potrzeby rozbudowania systemu kontroli, wagi z podręcznych zestawów kontrolnych mogą być podłączone do komputera.

precyzyjne
14903535182016-08-28-aka220-2200g-150
AKZ/G Qn 0,6g÷3kg d=0,001÷0,01g
 • zgodność z ustawą
 • kontrola metodą referencyjną
 • wyświetlacz graficzny z menu tekstowym

Zastosowanie: suche warunki przemysłowe
Więcej

standardowe
14997792572017-07-10-ba30tp-mg0003-200pix
BA/TPK Qn 6g÷60kg d=0,1÷20g
 • odporność na zapylenie
 • zgodność z ustawą
 • kontrola metoda referencyjną
 • menu tekstowe

Zastosowanie: suche warunki przemysłowe
Więcej

nierdzewne
14997795602017-07-10-ba30tp-mg0003-200pix
BA/TPNK Qn 28÷60kg d=0,5÷20g
 • odporność na wodę i detergenty
 • zgodność z ustawą
 • kontrola metoda ref.
 • menu tekstowe

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Więcej

nierdzewne hermetyczne
14997796082017-07-10-ba30tp-mg0003-200pix
BA/TPHK Qn 28g÷60kg d=0,5÷20g
 • odporność na roztwory słabych kwasów i soli
 • zgodność z ustawą
 • kontrola metoda referencyjną
 • menu tekstowe

Zastosowanie: przemysł chemiczny
Więcej

AXIS Sp. z o.o. ul. Kartuska 375b, 80-125 Gdańsk, Tel. +48 58 320 63 01...03, Fax +48 58 320 63 00 e-mail: axis@axis.pl
Serwis wspierany przez: ITMORE Sp. z o.o.