Koszyk:Produktów w koszyku: 0

Produkty

produkty

Towary paczkowane - na czym polega metoda referencyjna?

Akademia%20Metrologii%20Praktycznej%20ma%C5%82a(1)

 

Na czym polega metoda referencyjna?

 

Metoda w ścisły sposób określa wymagania co do sposobu przeprowadzania pomiarów partii towaru oraz co do ich wyników. Ustala ilości pobieranych próbek towarów z partii, wzory do obliczeń wartości średniej i błędu dopuszczalnego masy netto (T1) oraz wartości kwalifikujące dla wyników pomiarów.

 

Opisane są dwa rodzaje kontroli:

- kontrola niszcząca - pomiar masy netto próbki składającej się z 20 szt. (opakowania niszczy się przy otwieraniu),

- kontrola nieniszcząca - kontrola dwustopniowa, brane są dwie próbki z partii towarów, ilość brana do próbek  jest uzależniona od liczności partii towaru, jeżeli wyniki pierwszej próbki są jednoznacze, druga próbka nie jest potrzebna. 

 

Dopuszczalne ilości sztuk wadliwych zależą od liczności partii i są podane w tabelach. Wartość średnia musi odpowiadać wartości nominalnej, przy czym uwzględnia się niewielką odchyłkę wynikającą ze statystycznej metody wyliczeń średniej.

 

Dokładny opis metody referencyjnej zawiera załącznik 2 do ustawy o towarach paczkowanych.

 

 

następne pytanie   strzalka


AXIS Sp. z o.o. ul. Kartuska 375b, 80-125 Gdańsk, Tel. +48 58 320 63 01...03, Fax +48 58 320 63 00 e-mail: axis@axis.pl
Serwis wspierany przez: ITMORE Sp. z o.o.