Koszyk:Produktów w koszyku: 0

Produkty

produkty

Wagosuszarki - Sprawdzanie

Akademia%20Metrologii%20Praktycznej%20ma%C5%82a(1)

 

Jak sprawdzić dokładność pomiaru wagosuszarki?

W celu sprawdzenia dokładności ważenia wagosuszarki należy przełączyć wagosuszarkę na zwykłe ważenie i nałożyć na szalkę przedmiot o dokładnie znanej masie. Najlepiej jeśli jest to  odważnik kalibracyjny F2 (OIML) o masie równej zakresowi pomiarowemu wagosuszarki, ale może to być dowolny przedmiot, którego masa jest nam dokładnie znana.

Klasyczna metoda sprawdzenia dokładności wyznaczania wilgotności wymaga użycia substancji wzorcowej – winianu disodowego (di-Sodium tartrate dihydrate C4H4Na2O6*H2O). Do sprawdzenia należy użyć próbki o masie 5g ustawiając: tryb skrócony, metodę wyliczeń: m0-m/m0*100% , temperaturę 150oC, czas próbkowania 10s., ilość kwalifikującą 4 i czas suszenia 00:15:00s. Uzyskany wynik powinien mieścić się w granicach 15,61 – 15,71% (dokładna wartość jest podana na opakowaniu substancji). 

Prostszą metodą jest użycie sączka i wody destylowanej (woda z kranu jest też wystarczająca). Przy ustawieniach wagosuszarki jak wyżej pomiar wilgotności ok. 1cm3 wody musi się skończyć wynikiem paradoksalnym tj. bliskim 100%, ale jest to wartość prawidłowa, a powtarzając pomiar kilkukrotnie można ocenić powtarzalność i dokładność wagosuszarki.

 

 

powrót do listy pytań  strzalka
 


AXIS Sp. z o.o. ul. Kartuska 375b, 80-125 Gdańsk, Tel. +48 58 320 63 01...03, Fax +48 58 320 63 00 e-mail: axis@axis.pl
Serwis wspierany przez: ITMORE Sp. z o.o.