Koszyk:Produktów w koszyku: 0

Produkty

produkty

Funkcje specjalne

Funkcje specjalne to dodatkowe opcje, dzięki którym praca z wagą staje się znacznie łatwiejsza i bardziej efektywna. Odpowiadamy na rosnące potrzeby naszych Klientów oraz dokładamy wszelkich starań, by możliwie jak najbardziej uprzyjemnić pracę z wykorzystaniem naszych produktów. Stworzyliśmy szeroki zakres innowacyjnych funkcji i wyposażyliśmy w nie nasze urządzenia, stosownie do ich rodzaju oraz przeznaczenia.

Wszystkie wagi AXIS, poza podstawową możliwością ważenia i tarowania, posiadają również funkcje dodatkowe. Niektóre z nich wymagają zakupu dodatkowego wyposażenia!

Funkcje dodatkowe

Funkcje dodatkowe

Wraz z wagami oferujemy szereg funkcji specjalnych, czyniących pracę z wagą łatwiejszą i bardziej efektywną.
Pakiet funkcji specjalnych zainstalowanych w wadze jest dostosowany do rodzaju wagi!
Rzadziej stosowane funkcje takie jak: DENSITY - pomiar gęstości, PAPIER - pomiar gramatury papieru oraz STATYSTYKA dostarczamy na zamówienie.

 

 

Więcej
Baza danych

Baza danych

Baza danych mieści 400 produktów i 100 Użytkowników.
Korzystanie z bazy danych znacznie ułatwia podręczny skaner, który pozwala na szybką identyfikację ważonych towarów. Wywołanie produktu z bazy danych umożliwia pomiar masy netto, brutto i tary, ocenę ich masy (selekcja Min/OK/Max), liczenie sztuk,  wydruk etykiet itp.
Więcej
Autozerowanie

Autozerowanie

Włączenie funkcji powoduje automatyczne podtrzymywanie zerowych wskazań wagi w czasie, gdy szalka nie jest obciążona lub wskazanie zerowe uzyskano w wyniku naciśnięcia klawisza →T←.
Dla wag z klawiszem →0← funkcja działa w zakresie 4% wartości Max.
W pozostałych wagach - w pełnym zakresie.

 

Więcej
Liczenie sztuk

Liczenie sztuk

Funkcja pozwala na policzenie jednakowych detali, np. tabletek lub guzików  znajdujących się w ważonej porcji.
Pomiar odbywa się w dwóch fazach:
- faza pierwsza - wyliczenie masy pojedynczego detalu na podstawie próbki określonej ilości sztuk:  5, 10, 20, 50, 100, 200 lub 500 detali,
- faza druga - policzenie detali w porcji ważonej. 
 

Więcej
Przeliczanie procentowe

Przeliczanie procentowe

Funkcja umożliwia odczytanie wyniku pomiaru wagi jako procentu masy odniesienia. 

Więcej
Ustawianie trybu pracy złącza szeregowego

Ustawianie trybu pracy złącza szeregowego

Możliwa jest współpraca z komputerem, drukarką, drukąrką etykiet lub skanerem kodów kreskowych.

Więcej
Sumowanie składników receptury

Sumowanie składników receptury

Funkcja pozwala na oddzielne ważenie kilku składników w jednym naczyniu z możliwością odczytu na bieżąco sumarycznej wartości masy wszystkich dotychczas ważonych składników. Ilość składników może być dowolna, ale ich łączna masa nie może przekroczyć zakresu wagi.
 

 

Więcej
Progi - selekcja, dozowanie

Progi - selekcja, dozowanie

Funkcja pozwala na porównanie wyniku ważenia z dwoma wcześniej zaprogramowanymi wartościami: progiem dolnym i górnym. 

 

Więcej
Zegar/data i godzina

Zegar/data i godzina

Uaktywnienie funkcji powoduje drukowanie daty i czasu obok wyniku pomiaru  po naciśnięciu klawisza transmisji (Print) oraz przy wydrukach innych funkcji specjalnych. Funkcja działa zarówno przy pomiarach masy jak i ilości detali (funkcja liczenia sztuk).
 

 

Więcej
Wydruk wskazań

Wydruk wskazań

Wagi posiadające złącze RS232 umożliwiają połączenie wagi z drukarką i wydruk wskazań.

Więcej
Sumowanie serii ważeń

Sumowanie serii ważeń

Funkcja pozwala na wyliczenie łącznej masy ważonego w kolejnych porcjach towaru (masy większej od zakresu wagi). Możliwe jest wydrukowanie kwitu do każdego pomiaru oraz wydruk raportu po zakończeniu serii pomiarów.

 

Więcej
Statystyka

Statystyka

Funkcja wylicza parametry statystyczne z serii pomiarów  (max 500 pomiarów).
Zaliczenie kolejnych pomiarów (wpisanie do rejestru) następuje automatycznie po nałożeniu obciążenia i ustabilizowaniu się wskazania wagi.

 

Więcej
Pomiar gęstości

Pomiar gęstości

Funkcja pozwala na wyznaczenie  gęstości ciała stałego na podstawie wagi w powietrzu i wagi ciała zanurzonego w cieczy o znanej gęstości. Do wykonania pomiaru niezbędna jest waga przystosowana do podwieszenia ważonej masy i zanurzania jej w wodzie lub innej cieczy.

Więcej
Wyświetlanie wskazania maksymalnego

Wyświetlanie wskazania maksymalnego

Funkcja umożliwia zatrzymanie na wyświetlaczu maksymalnej wartości wskazanej chwilowo przez wagę.

Więcej
Ważenie zwierząt i ludzi

Ważenie zwierząt i ludzi

Funkcja umożliwia ważenie zwierząt i ludzi poruszających się na wadze.

Więcej
Wybór numeru etykiety

Wybór numeru etykiety

Funkcja ta umożliwia wydruk informacji na drukarce etykiet za pomocą protokołu transmisji danych Eltron.

Więcej
Pomiar siły

Pomiar siły

Funkcja powoduje wyświetlanie wskazań wagi w jednostkach siły.

Więcej
Dwuzakresowość

Dwuzakresowość

Opcja powoduje zmianę działania wagi na następujące:
- w zakresie małych obciążeń włącza się zakres pierwszy i waga wyświetla wynik z mniejszą działką odczytową
- dla większych mas włącza się zakres drugi i działka odczytowa przełącza się na większą (d2), 
- ponowne przełączenie na mniejszą działkę następuje po całkowitym zdjęciu obciążenia. 

Więcej

AXIS Sp. z o.o. ul. Kartuska 375b, 80-125 Gdańsk, Tel. +48 58 320 63 01...03, Fax +48 58 320 63 00 e-mail: axis@axis.pl
Serwis wspierany przez: ITMORE Sp. z o.o.