Koszyk:Produktów w koszyku: 0

Produkty

produkty

Legalizacja - jakie oznakowanie?

Akademia%20Metrologii%20Praktycznej%20ma%C5%82a(1)

 

Jakie oznakowanie ma waga legalizowana?

Aktualne oznakowanie:

2016-08-03%20M%20CE%20ALN%20strza%C5%82ki

A - cecha legalizacyjna Urzędu Miar   2018-04-04%20Cecha%20%20UM  lub  cecha AXIS  2018-04-04%20Cecha%20AXIS ,
B - cecha legalizacyjna Urzędu Miar lub cecha AXIS, zabezpieczająca dostęp do adjustacji (kalibracji wagi),
C - znak zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej (znak CE, szczegóły w deklaracji zgodności), 
D - numer jednostki notyfikowanej dokonującej oceny zgodności (Urządu Miar lub AXIS),
E - cecha legalizacyjna Urzędu Miar lub cecha AXIS
      (naklejona częściowo na tabliczce firmowej)
F - oznaczenie metrologiczne M i dwie ostatnie cyfry roku dokonania oceny zgodności.

Dodatkowo stosuje się:
- wskazanie strefy grawitacyjnej, w której legalizacja jest ważna,
     podana jest wartość przyśpieszenia ziemskiego i tolerancja,
- cechę legalizacyjną odciśniętą w modelinie,
     zabezpieczającą dostęp do elementów wagi.
 

Stare oznaczenie (stosowane do 11.07.2016)

 oznakowanie%201

A - znak zgodności z dyrektywą Unii Europejskiej, szczegóły w deklaracji
zgodności dołączonej do instrukcji obsługi wagi
B - numer jednostki notyfikowanej dokonującej oceny zgodności czyli Urzędu Miar
C - znak metrologiczny M, nakładany przez Urząd Miar podczas oceny
zgodności (legalizacji WE)
D - cecha legalizacyjna (zabezpieczająca ) Urzędu Miar (naklejka plombująca,
naklejona częściowo na tabliczce firmowej) zawierająca od lewej:
       6   - nr Okręgowego Urzędu Miar, 
      tarcza  - emblemat urzędowy,
       PL - oznaczenie kraju,
       1    - nr Obwodowego Urzędu Miar.
E - cecha zabezpieczająca dostęp do adjustacji (kalibracji wagi),
F - wskazanie strefy grawitacyjnej, w której legalizacja jest ważna,
     podana jest wartość przyśpieszenia ziemskiego i tolerancja,
G - cecha legalizacyjna pod szalką (zabezpieczająca) odciśnięta 
     w modelinie, zabezpieczająca dostęp do wnętrza wagi.
 

oznakowanie%202(1)

następne pytanie   strzalka


AXIS Sp. z o.o. ul. Kartuska 375b, 80-125 Gdańsk, Tel. +48 58 320 63 01...03, Fax +48 58 320 63 00 e-mail: axis@axis.pl
Serwis wspierany przez: ITMORE Sp. z o.o.