Co to jest i na czym polega wzorcowanie wagi?
 01/03/2024 09:00:00    Comments 0
Co to jest i na czym polega wzorcowanie wagi?

Skąd waga "wie", że jeśli coś waży np. 5 gramów, to powinna wskazać akurat 5 gramów? Czy dokładność wskazań może się zmieniać w czasie i czy da się z tym coś zrobić? Jak uniknąć błędów w pomiarach wagi? Odpowiedzią na wszystkie powyższe pytania jest wzorcowanie wagi. Czym jest i na czym polega?

Wzorcowanie wag

Aby pomiary wskazywane przez wagę były możliwie jak najdokładniejsze i prawidłowe, podstawowym elementem jest prowadzenie odpowiedniego serwisu urządzenia. Bez tego waga staje się nie tyle urządzeniem pomiarowym, ile mało przydatną pod względem funkcjonalnym zabawką. Ważną czynnością, kluczową dla prawidłowości pomiarów, stanowi wzorcowanie wag. Na czym polega?

Wzorcowanie wagi można porównać do procesu weryfikowania wskazań wagi, czyli sprawdzenia wartości i ewentualnych odchyleń, jakie powinna wskazywać przy określonym obciążeniu. Wykorzystuje się do tego wiarygodny wzorzec masy, przy pomocy którego odczytuje się wskazania wagi. Na tej podstawie można ocenić stan przydatności wagi do czynności pomiarowych, a także wskazanie błędu czy granicy rozrzutu wyznaczonego błędu pomiaru. Mówiąc inaczej, wzorcowanie wagi pozwala określić, a na tej podstawie ewentualnie skorygować dokładność pomiarów urządzenia poprzez adiustację.

Legalizacja a wzorcowanie wagi

Innym pojęciem, z którym można spotkać się w odniesieniu do weryfikacji wskazań pomiarowych wagi, jest legalizacja. O ile w przypadku wzorcowania wagi proces wykonuje laboratorium akredytowane (chociaż można przeprowadzić wzorcowanie nawet samodzielnie), o tyle legalizacji dokonuje Urząd Miar lub posiadający do tego stosowne uprawnienia producent, jego przedstawiciel czy dystrybutor wag.

Różnica pomiędzy legalizacją a wzorcowaniem wagi jest istotna, bowiem mowa o 2 różnych procedurach. Legalizacja wagi to ogólne potwierdzenie, że dokładność wagi mieści się w przewidzianych normami granicach, które mogą być dość szerokie. Legalizacja w przypadku niektórych zastosowań (np. w obrocie handlowym) jest obowiązkowa. Wzorcowanie wagi, jak wskazano powyżej, odpowiada na pytanie o realną dokładność wskazań wagi. Legalizowaną wagę można również poddać procesowi wzorcowania.

Wzorcowanie wagi - podsumowanie

Jak widać powyżej, wzorcowanie wagi to bardzo istotna czynność, dzięki której można zagwarantować prawidłowość odczytów wskazań wagi. Proces powinien być wykonywany regularnie, ze względu na fakt, że w trakcie eksploatacji dokładność wskazań może maleć. Zapewnienie możliwych najdokładniejszych wskazań może mieć kluczowe znaczenie w wielu dziedzinach, w których wykorzystuje się precyzyjne wagi, zwłaszcza w przypadku zastosowań laboratoryjnych.

Leave a Reply