Co to jest wzorcowanie?


Wzorcowanie  to sprawdzenie wagi za pomocą wiarygodnego wzorca masy. 

Wzorcowanie daje odpowiedź na pytanie: jak dokładna jest waga? Wynikiem wzorcowania jest wyznaczenie błędu i niepewności wagi. 

Błąd jest różnicą pomiędzy wartością masy wzorca i wskazaniem wagi. Niepewność określa granice rozrzutu wyznaczonego błędu pomiaru.

Wiarygodny wzorzec masy to wzorzec sprawdzony z zachowaniem spójności pomiarowej, czyli musi istnieć nieprzerwany ciąg odniesień do wzorca krajowego lub międzynarodowego. W praktyce musi to być wzorzec masy posiadający aktualne świadectwo wzorcowania
 

Wzorcowanie służy do oceny stanu i przydatności  wagi do zadań pomiarowych.
Ponadto wzorcowanie umożliwia wyliczanie błędu i  niepewności pomiarów dokonywanych za pomocą tej wagi.