REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO  AXIS
POSTANOWIENIA  OGÓLNE


 
Sklep internetowy https://www.axis.pl jest prowadzony przez AXIS Sp. z o.o. z siedzibą 80-125 Gdańsk, ul.Kartuska 375B,
 

    NIP 583 00 00 279
    REGON 002830674
    KRS 0000058797 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS)
    Kapitał zakładowy 50 160 PLN zapłacony w całości

 
Zawartość sklepu internetowego https://www.axis.pl nie stanowi  oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta  nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 
Klient wypełniając formularz zamówienia  składa ofertę kupna danego produktu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia realizacji zamówienia przez sklep.
 
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu. Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki, chyba, że wynika to z warunków promocyjnych.
 

WARUNKI  DOKONYWANIA  ZAKUPÓW
Sklep internetowy https://www.axis.pl służy do dokonywania zakupów  za pośrednictwem sieci internetowej. Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do internetu, przeglądarki internetowej, aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.
 
Strony sklepu dostosowane są do przeglądania za pomocą przeglądarki Google Chrom, InternetExplorer, Firefox, Opera.
 
Do zakupów  w sklepie internetowym https://www.axis.pl upoważnione są wyłącznie osobypełnoletnie.
 
Oferta sklepu internetowego obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i pozostałych krajów Unii Europejskiej.
 
Sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu zamówienia od Klienta. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest  prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do sklepu internetowego https://www.axis.pl
 
Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.
 
Przyjęcie przez sklep  internetowy https://www.axis.pl każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową  i / lub telefoniczną, sklep internetowy nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niego, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.
 
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.
 
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 
W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców sklepu)  i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, sklep ma prawo do odstąpienia  od jego realizacji w terminie 10 (dziesięciu) dni,  licząc od daty złożenia zamówienia.
 
Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 10 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.  
 
Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
 
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 
Wysyłając do sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
 
Sklep internetowy https://www.axis.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.
 
Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego . Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia wypełnionych błędnie lub nie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji.
 
Wszystkie ceny podawane są w sklepie internetowym https://www.axis.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN)  i nie zawierają podatku VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym.
 
W takich przypadkach sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.
 
W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.  Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone Potwierdzeniem  realizacji zamówienia.
 
Sklep internetowy https://www.axis.pl wystawia fakturę  VAT/paragon do każdego zamówienia. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT na firmę w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcję i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
Przesłanie wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
 
Trwałe usunięcie konta możliwe jest po zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail.
 

POLITYKA  PRYWATNOŚCI
Sklep internetowy https://www.axis.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności .
 
Każdego klienta i użytkownika  serwisu obowiązuje aktualna  Polityka Prywatności  znajdująca się na stronie https://www.axis.pl Jakkolwiek wprowadzone zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu. E-mailing/newsletter/gazetka promocyjna – wysyłana jest tylko do osób, które wyraziły na to chęć i wybrały odpowiednią opcję  w systemie sklepu. W każdym czasie możliwa jest rezygnacja z subskrypcji z wykorzystaniem systemu sklepu, bądź za pośrednictwem e-maila zawierającego dane identyfikacyjne klienta, wysłanego do sklepu z prośbą o usunięcie z lity e-mailingowej. Kupujący ma prawo  do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych.
 

OCHRONA  PRYWATNOŚCI
W celu uzyskania możliwości dokonywania zamówień poprzez Sklep wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego lub podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia , co wiąże się z akceptacją regulaminu zakupów i zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych.
 
Podczas kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu czy strony internetowej zostają przekazane takie dane jak: adres  IP, imię, nazwisko, adres e-mail itp.
Uzyskane dane będą wykorzystywane do umożliwienia Klientom korzystania z systemu zamówień  w Sklepie.
Zgromadzone dane w żadnym wypadku nie będą sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim.
 
Dane mogą zostać udostępnione pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w przypadku kontroli ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) lub organom wymiaru sprawiedliwości ( w przypadku naruszenia regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawne).Strona internetowa https://www.axis.pl może wykorzystywać ciasteczka  (pliki cookies) które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z systemu zamówień internetowych, dane te są potrzebne aby strona była wyświetlana poprawnie dla okna przeglądarki. Ciasteczka nie zawierających żadnych danych osobowych.
Nie można modyfikować danych zbieranych automatycznie oraz danych użytych do realizacji transakcji zakupu.
 
Komunikacja między komputerem użytkownika a naszym serwerem oraz nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.
 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie zmian polityki prywatności na tej stronie.
 
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności , proszę nie odwiedzać serwisu, nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Sklep internetowy https://www.axis.pl
 

DANE  OSOBOWE
Przy składaniu zamówienia zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego  lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji  procesu zamówienia , obsługi przed i po sprzedażowej. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi prawidłową realizację całego procesu zamówienia.
 

PŁATNOŚCI
Zamówienia realizujemy po otrzymaniu płatności lub po wybraniu opcji za pobraniem – płatność przy odbiorze.
Akceptujemy płatności przelewem przy  wykorzystywaniu kont internetowych lub przy odbiorze dostawy gotówką.
 
Przelew na konto (nasze dane do płatności):
 
AXIS Sp. z o.o. 80-125 Gdańsk, ul.Kartuska 375B
Nr konta ING BANK Śląski 42 1050 1764 1000 0022 9483 3641
 
Płacąc przelewem na nasze konto obniżasz koszty transakcji i skracasz czas realizacji zamówienia.
Koniecznie w tytule płatności wpisz numer zamówienia.
 
Zanim autoryzujesz przelew dokładnie sprawdź numer naszego konta oraz kwotę przelewu.
 

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
Wszelkie regulacje związane z  przesyłką towarów określone są w regulaminie firmy Kurierskiej.
 
Każdy klient zlecający realizację zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej oświadcza: „Składając zamówienie udzielam firmie AXIS Sp. z o.o.  pełnomocnictwa i upoważniam ją do zawarcia umowy oświadczeniu usług pocztowych w moim imieniu  i na mój rachunek, dotyczących przesłania do mnie zakupionego towaru. Tym samym zlecam firmie kurierskiej wykonanie usługi przesłania zakupionego towaru w moim imieniu i na mój koszt.”
 
W przypadku wyboru opcji za pobraniem AXIS Sp. z o.o. zastrzega  sobie możliwość weryfikacji poprawności złożonego zamówienia, poprze kontakt e-mail lub telefoniczny z osobą składającą zamówienie w celu jego potwierdzenia lub odrzucenia.
 
AXIS Sp. z o.o. zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia w terminie od 1 do 10 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach, za zgodą klienta, najpóźniej w terminie  30 dni od daty potwierdzenia  zamówienia.
 

ORYGINALNOŚĆ   PRODUKTÓW
Wszystkie produkty pochodzą z legalnych źródeł i są oryginalne. Produkowane są bezpośrednio przez producenta lub kupowane bezpośrednio od autoryzowanych dystrybutorów i hurtowni. Sprzedawane produkty znajdują się w oryginalnych opakowaniach.
 

DOSTĘPNOŚĆ   TOWARÓW
Sklep internetowy https://www.axis.pl prezentuje aktualną i pełną ofertę produktów. Nie jest to równoznaczne z posiadaniem wszystkich towarów na stanie magazynowym. Dotyczy to przede wszystkim towarów nietypowych lub artykułów właśnie wycofanych z produkcji. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany towar znajduje się przynajmniej na magazynach producenta lub może zostać specjalnie dla klienta wyprodukowany. W innym przypadku AXIS Sp. z o.o. ma prawo zaproponować klientowi  inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach, w przypadku jego zgody, zrealizować zamówienie lub zwrócić wpłatę całej sumy klienta, jeżeli taka była wcześniej dokonana.

 

REKLAMACJE  I  GWARANCJE
Wszystkie towary dostępne w AXIS Sp. z o.o.   pochodzą z legalnego źródła i posiadają gwarancję jakości w przypadku udzielania jej przez producenta.
 
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie  w przypadku stwierdzenia  w dostarczonym towarze:
 
    -   wad fabrycznych,
 
    -   uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu,
 
    -   niezgodności towaru z towarem w zamówieniu.
 
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar (w oryginalnym opakowaniu) przesyłką pocztową pod adres sklepu:
 
Do odsyłanego towaru zaleca  się dołączyć fakturę zakupową , druk zamówienia lub paragon w celu łatwiejszej identyfikacji reklamacji oraz krótką informację dotycząca objawów wadliwego towaru lub uszkodzeń. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
 
W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów towaru), AXIS Sp. z o.o. zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z  odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia o wadzie w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 

ZWROTY  ZAKUPIONYCH  TOWARÓW
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz.827),  Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar.
Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia. Zwracane towary muszą być kompletne.
Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że była konieczna w granicach zwykłego zarządu. tj.  Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
 
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
Rezygnacje należy zgłosić w siedzibie firmy poprzez przesłanie do nas  pisma o odstąpieniu od umowy  .
Po przesłaniu pisma powinni Państwo jak najszybciej przesłać na swój koszt do siedziby naszej firmy towar będący przedmiotem umowy na adres:
 
AXIS Spółka z o.o.
80-125 Gdańsk, ul.Kartuska 375B
 
Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od Klienta o odstąpieniu od umowy zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.
 
Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia  oferowany przez  AXIS Sp. z o.o. nie jest związana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia).
 
Klient płaci za odesłanie towaru do AXIS Sp. z o.o.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące  wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych ( imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA SIEDZIBĄ FIRMY: POBIERZ
 

OPINIE  UŻYTKOWNIKÓW  O PRODUKTACH
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników sklepu. AXIS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość przeredagowania bądź usunięcia bez podania przyczyn.
 

PRAWA  AUTORSKIE
Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach https://www.axis.pl chronione są prawami autorskimi.
 
Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody  AXIS Sp. z o.o. jest zabronione. Zdjęcia oferowanych przez nas produktów , ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez https://www.axis.pl tylko w celach informacyjnych.
 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
 
AXIS Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania omega repliki zegarków nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnej na stronach sklepu internetowego realizacji dużych zamówień.
 
Wypełnienie arkusza/y z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie  danych w celu realizacji procesu zamówienia i dalszej obsługi posprzedażowej przez AXIS Sp. z o.o.
Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. AXIS Sp. z o.o.  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.„O ochronie danych osobowych”.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują właściwe przepisy prawa.