Zasady ważenia na wagach laboratoryjnych i precyzyjnych
 03/12/2024    Comments 0
Zasady ważenia na wagach laboratoryjnych i precyzyjnych

W laboratoriach ważenie to podstawowa operacja niezbędna dla wiarygodności wyników. Aby zapewnić najwyższą dokładność pomiarów, należy wdrożyć zasady ważenia precyzyjnego. Jakie są zatem najważniejsze zasady prawidłowego ważenia?

Lokalizacja wagi - miejsce do ważenia

Lokalizacja wagi laboratoryjnej ma zasadnicze znaczenie dla dokładności ważenia. Waga laboratoryjna wymaga umieszczenia na podłożu charakteryzującym się wysoką stabilnością. Najlepsze do tego są ciężkie blaty, ponieważ ich solidność zapewnia niezbędną statyczność. W sytuacjach, gdy zachodzi ryzyko wystąpienia wibracji, które mogą zakłócić pomiar, niezbędne jest zastosowanie stołów antywibracyjnych, które eliminują niepożądane drgania.

Stabilne źródło zasilania

Aby zapewnić niezawodność działania, waga precyzyjna musi mieć pewne i stabilne źródła zasilania. Po umiejscowieniu urządzenia w odpowiednim miejscu ważne jest, aby było ono ciągle podłączone do sieci elektrycznej i pracowało w trybie gotowości. Po pierwszym uruchomieniu wagi konieczne jest umożliwienie jej aklimatyzacji do warunków panujących w laboratorium, co wiąże się z oczekiwaniem na osiągnięcie przez nią stabilnej temperatury operacyjnej. W przypadku nowej wagi może trwać nawet kilka godzin. Nieprzerwane zasilanie jest istotne nie tylko dla utrzymania elektroniki wagi w optymalnej temperaturze, ale również dla zapobiegania potencjalnym usterkom.

Wilgotność i temperatura

Wilgotność oraz temperatura otoczenia to czynniki mające istotny wpływ na dokładność ważenia w laboratorium. Aby zapewnić wiarygodność pomiarów, konieczne jest utrzymanie w pomieszczeniu stałej temperatury, unikając miejsc blisko okien czy źródeł ciepła, które mogą powodować jej fluktuacje. Pomiarów nie powinno się również przeprowadzać w pobliżu drzwi, gdzie ruch powietrza może wprowadzać dodatkowe zakłócenia. Kontrola wilgotności jest równie ważna – optymalny poziom wilgotności powinien oscylować w granicach 40-60%, co zapewnia najlepsze warunki dla precyzyjnych pomiarów.

Regularny i precyzyjny serwis

Regularna kalibracja wewnętrzna sprzętu laboratoryjnego jest niezbędna dla utrzymania jego dokładności i wiarygodności wyników. Proces ten pozwala na wykrycie i skorygowanie ewentualnych błędów pomiarowych, które mogą pojawić się w wyniku długotrwałego użytkowania lub wpływu czynników zewnętrznych. Kalibracja powinna być przeprowadzana zgodnie z zaleceniami producenta lub normami branżowymi, aby zapewnić, że pomiary są zawsze precyzyjne. Równie ważne jest używanie odpowiednich naczyń do ważenia, które są zaprojektowane tak, aby nie wpływały na masę ważonego materiału. Naczynia te powinny być wykonane z materiałów, które nie reagują z próbkami i są odporne na czynniki chemiczne, a także łatwe do utrzymania w czystości, co zapobiega zanieczyszczeniu próbek i zapewnia powtarzalność pomiarów.

Precyzja ważenia i odczytu

Aby uzyskać wiarygodne wyniki ważenia, niezbędne jest przestrzeganie odpowiedniej procedury. Kluczowe jest, aby przed rozpoczęciem każdego pomiaru sprawdzić, czy waga pokazuje zero, co oznacza, że jest prawidłowo wyzerowana. 

Zatem jak prawidłowo ważyć? Próbki powinny być umieszczane centralnie na szalce, aby zapobiec błędom wynikającym z nieprawidłowego rozmieszczenia obciążenia. Zaleca się używanie jak najmniejszych naczyń wagowych, unikając przy tym plastikowych, które mogą generować ładunki elektrostatyczne i zakłócać pomiary. Próbki o temperaturze odbiegającej od pokojowej mogą powodować turbulencje powietrza, które wpływają na dokładność pomiarów, dlatego powinny być one aklimatyzowane do temperatury otoczenia.

Rygorystycznie przestrzegane zasady ważenia gwarantują prawdziwość wyników.

Leave a Reply