Wagi do towarów paczkowanych

Kontrola  masy  towarów  sprzedawanych  w  zamkniętych  opakowaniach  i  oznaczonych  co do  masy  lub  objętości  jest  uregulowana  ustawą  o  towarach paczkowanych.

Ustawa nakłada na paczkującego obowiązek wykonywania kontroli wg dopuszczonych metod, przy użyciu przyrządów spełniających określone wymagania metrologiczne. W szczególności producent zobowiązany jest do kontroli wartości średniej masy netto oraz ilości sztuk wadliwych w każdej partii towaru.

Pomiar masy netto powinien być wykonywany przy użyciu zalegalizowanych wag o dokładności dostosowanej do nominalnej masy netto paczkowanego towaru (Qn).

Do przeliczania wyników oferujemy program komputerowy TP posiadający wszystkie potrzebne opcje kontroli partii towarów:

 • kontrolę niszczącą i nieniszczącą (zgodną z metodą referencyjną)
 • kontrolę uproszczoną (zgodną z metodą referencyjną)
 • kontrolę pełną (zgodną z ustawą)
 • kontrolę do celów wewnętrznych producenta (niezapewniającą zgodności z ustawą)

Pomiar objętości jest wykonywany przez przeliczenie masy na objętość. Program posiada opcję dla opakowań o zmieniającej się tarze, np. opakowań szklanych.

Program TP umożliwia równoczesną pracę wielu wag na kilku liniach produkcyjnych. Obsługujący wagi otrzymują komunikaty o stanie kontroli oraz sygnały optyczne i akustyczne wyznaczające momenty wykonania kolejnych pomiarów.

Dla Klientów, którzy nie są zdecydowani wdrażać sytemu komputerowego oferujemy podręczny  zestaw kontrolny składający się z wagi i drukarki, na której drukowany jest raport z kontroli.  W przyszłości, w przypadku pojawienia się potrzeby rozbudowania systemu kontroli, wagi z podręcznych zestawów kontrolnych mogą być podłączone do komputera.

Aktywne filtry

 • ACZ/G
  Obciążenie [max] 220g - 3200g
  Odczyt [d] 0,001g - 0,01g
  • zgodność z ustawą
  • kontrola metodą referencyjną
  • wyświetlacz graficzny z menu tekstowym
  Od: 2 020,00 zł netto
 • BA/TPK
  Obciążenie [max] 0.6kg - 60kg
  Odczyt [d] 0,2g - 20g
  • odporność na zapylenie
  • zgodność z ustawą
  • kontrola metoda referencyjną
  • menu tekstowe
  Od: 2 230,00 zł netto
 • BA/TPNK
  Obciążenie [max] 3kg - 60kg
  Odczyt [d] 1g - 20g
  • odporność na wodę i detergenty
  • zgodność z ustawą
  • kontrola metoda ref.
  • menu tekstowe
  Od: 2 850,00 zł netto
 • BA/TPHK
  Obciążenie [max] 1.5kg - 60kg
  Odczyt [d] 0,5g - 20g
  • odporność na roztwory słabych kwasów i soli
  • zgodność z ustawą
  • kontrola metoda referencyjną
  • menu tekstowe

  Od: 3 420,00 zł netto