Wagi do towarów paczkowanych

Wprowadzenie do obrotu towarów paczkowanych wymaga regularnej kontroli masy produktów, które sprzedawane są w zamkniętych opakowaniach. Mają one oznaczoną masę lub objętość. Szczegółowe informacje na temat sposobów paczkowania takich produktów określa ustawa o towarach paczkowanych. Pomiar masy wymaga stosowania precyzyjnych wag o dużej dokładności.

Obowiązki podmiotów paczkujących towary

Ustawa o towarach paczkowanych nakłada na podmiot porcjujący towar obowiązek wykonywania kontroli przy użyciu urządzeń lub przyrządów, które spełniają określone wymagania metrologiczne. Oznacza to, że określono sposoby użytkowania maszyny oraz weryfikacji jej sprawności. Dzięki temu kontrola towarów paczkowanych zawsze gwarantuje oczekiwaną dokładność pomiarów bez względu na dynamicznie zmieniające się czynniki zewnętrzne.

Wagi z legalizacją wydaną przez Urząd Miar

Producent urządzenia jest zobowiązany do kontrolowania wartości średniej masy netto oraz ilości sztuk wadliwych egzemplarzy maszyn w każdej partii towaru. Precyzyjna waga do kontroli towarów paczkowanych powinna posiadać legalizację wydawaną przez Urząd Miar. Jest to dokument potwierdzający sprawność urządzenia oraz fakt spełniania określonych wymogów. Pomiar masy netto powinien być wykonywany przy użyciu wag o dokładności dostosowanej do nominalnej masy netto towaru podlegającego paczkowaniu (Qn).

Możliwości programu komputerowego TP

Do przeliczania wyników oferujemy program komputerowy TP, który posiada wszelkie funkcje potrzebne do realizacji kontroli kolejnych partii towarów. Wśród dostępnych opcji warto wymienić: kontrola niszcząca i nieniszcząca (zgodna z metodą referencyjną), kontrola uproszczona (zgodna z metodą referencyjną), kontrola pełna (zgodna z Ustawą), kontrola do celów wewnętrznych producenta (nie zapewniająca zgodności z Ustawą).

Wagi pracujące na wielu liniach produkcyjnych

Pomiar objętości jest wykonywany poprzez przeliczenie masy na jednostkę objętości. Program posiada także funkcje przeznaczone dla opakowań o zmieniającej się tarze, w tym opakowań szklanych. Możliwa jest równoczesna praca wielu wag na kilku liniach produkcyjnych. Operatorzy wag otrzymują komunikaty na temat stanu kontroli oraz sygnały optyczne i akustyczne wyznaczające momenty wykonania kolejnych pomiarów.

Klientom niezdecydowanym na wdrożenie systemu komputerowego oferujemy podręczny zestaw kontrolny składający się z wagi do towarów paczkowanych oraz drukarki. Po zakończeniu wszystkich czynności sporządzany jest raport z kontroli. Jeśli zaistnieje potrzeba rozbudowy systemu, dodatkowo podłączone mogą być wagi z podręcznych zestawów kontrolnych. Gdzie kupić niezawodne wagi? Warto zainteresować się naszą ofertą (producent AXIS). Działamy od 1989 roku i wprowadzamy na rynek nowoczesne wagi o szerokim spektrum zastosowań. Dzięki temu pomiary mogą być wykonywane zawsze z dużą dokładnością i bez opóźnień.

Aktywne filtry

 • ACZ/G
  Obciążenie [max] 220g - 3200g
  Odczyt [d] 0,001g - 0,01g
  • zgodność z ustawą
  • kontrola metodą referencyjną
  • wyświetlacz graficzny z menu tekstowym
  Od: 2 020,00 zł netto
 • BA/TPK
  Obciążenie [max] 0.6kg - 60kg
  Odczyt [d] 0,2g - 20g
  • odporność na zapylenie
  • zgodność z ustawą
  • kontrola metoda referencyjną
  • menu tekstowe
  Od: 2 230,00 zł netto
 • BA/TPNK
  Obciążenie [max] 3kg - 60kg
  Odczyt [d] 1g - 20g
  • odporność na wodę i detergenty
  • zgodność z ustawą
  • kontrola metoda ref.
  • menu tekstowe
  Od: 2 850,00 zł netto
 • BA/TPHK
  Obciążenie [max] 1.5kg - 60kg
  Odczyt [d] 0,5g - 20g
  • odporność na roztwory słabych kwasów i soli
  • zgodność z ustawą
  • kontrola metoda referencyjną
  • menu tekstowe

  Od: 3 420,00 zł netto